Veelgestelde vragen

Voor een chronische indicatie is te allen tijde een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk. Fysiotherapie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering indien u een aandoening heeft die op de chronische lijst staat. Als dit zo is, krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed, mits het eigen risico op is. Dit betekent dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen (of (deels) vergoed krijgt vanuit een aanvullende verzekering). Kinderen tot 18 jaar krijgen deze fysiotherapie vanaf de 1e behandeling vergoed (geen eigen risico). Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur.

Patiënten met artrose aan de heup- of kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen fysio-/oefentherapie per periode van 12 maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft, betekent dit ook dat deze wordt verrekend met uw eigen risico.

Vanaf 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de GOLD-classificatie. De omvang van deze oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico’s op exacerbaties (verergering ziekte bijv. t.g.v. longaanvallen). Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is bestaat, voor zover sprake is van de 4 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties, vervolgens de mogelijkheid voor vervolgbehandeling.

De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de  behandelend arts (huisarts of longarts). Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verwijzing bepalend voor de indeling in de categorieën, afhankelijk van ernst van exacerbaties en symptomen bij COPD.

Craniosacraal therapie wordt door een aantal verzekeraars vergoed. Informeer bij uw verzekeraar naar de vergoeding. FYSIO plus is aangesloten bij het Register CranioSacraal Therapie Nederland, registratienummer: R0066.

Behandelingen die buiten uw zorgverzekering vallen of als u niet verzekerd bent,  dienen direct per pin betaald te worden. Contant betalen is niet mogelijk.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook dient af te zeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dat geeft andere patiënten de mogelijkheid eerder geholpen te kunnen worden en blijft een behandeltijdstip niet ‘geblokkeerd’. Zo helpen we elkaar een handje. Wanneer u NIET 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend. Afspraken kunnen afgezegd worden via info@fysioplus.net.