Betalingsvoorwaarden

Bent u niet aanvullend of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie of heeft FYSIO plus BV geen contract met uw zorgverzekeraar dan hanteren wij de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door FYSIO plus BV bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht. De patiënt is ALTIJD zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandelingen en/of zorgverzekeringsvoorwaarden. Indien er geen vergoeding wordt verkregen bij de zorgverzekeraar volgt er een factuur t.a.v. de geleverde zorg.
  2. In principe wordt er direct na de behandeling gevraagd om de behandeling bij voorkeur per pin en anders contant te betalen. Bij geen mogelijkheid tot direct betalen, dient het notabedrag binnen 15 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van FYSIO plus BV te zijn bijgeschreven.
  3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is FYSIO plus BV gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan FYSIO plus BV te betalen alvorens deze voor eventuele vergoeding bij de zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan FYSIO plus BV.
  5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 15 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur via info@fysioplus.net.