ToP-Programma

Het ToP-Programma staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren. Het is een ondersteuningsprogramma voor kinderen (en hun ouders) die geboren zijn voor de 32e week van de zwangerschap of een geboortegewicht hadden van minder dan 1500 gr. Het programma wordt preventief aangeboden aan alle kinderen, dus ook als het goed gaat met uw kind en er nauwelijks complicaties zijn geweest tijdens de ziekenhuisopname.

Na thuiskomst zult u misschien merken dat uw baby moet wennen aan zijn nieuwe omgeving. Geluiden, kleuren en geuren, maar ook activiteiten als verluieren, voeden, knuffelen, kraamvisite of wandelen in de wandelwagen kunnen veel informatie geven, die nog moeilijk te verwerken zijn voor uw baby

Werkwijze ToP-programma

In het ToP-programma helpen we u om van die heel gewone dagelijkse bezigheden prettige ervaringen te maken, zodat uw kind kan groeien en nieuwsgierig wordt naar zijn omgeving. Door actief en ontspannen deel te nemen, leert uw kind het meest. 

Ondersteuning aanpassingsvermogen

Alle kinderen, ook als ze vroeg geboren zijn, of ziek zijn geweest, hebben van jongs af aan de behoefte om hun wereld te verkennen. Jonge kinderen gebruiken daarbij al hun zintuigen: zij luisteren, kijken, voelen en bewegen, proeven en ruiken om hun omgeving te onderzoeken en in zich op te nemen. Met zijn lichaamstaal zal uw kind u telkens vertellen hoe hij zich daarbij voelt, wat hij wil en wat hij nodig heeft: of hij belangstelling heeft voor informatie uit de omgeving, of hij zich kan aanpassen aan de omstandigheden en wanneer het hem te veel is. Het aanpassingsvermogen van uw kind: zich concentreren, in balans blijven en controle houden over zijn gedrag is van groot belang voor zijn ontwikkeling. In het ToP programma wordt er daarom veel aandacht besteed aan hoe u uw kind daarbij kunt helpen.

Veelgestelde vragen

Bij de huisbezoeken proberen we samen het gedrag van uw kind te ‘lezen’ en te interpreteren. We kijken naar bewegingen, gelaatsuitdrukking, de mate van alertheid, en naar signalen van de lichamelijke toestand van uw kind, zoals kleur en ademhaling. Door ons zo in te leven in uw kind kunnen we beter reageren en aansluiten bij zijn behoeften. We maken daarbij (uiteraard alleen met uw toestemming) gebruik van foto’s en schrijven voor u na afloop een verslag waarbij we die foto’s invoegen ter ondersteuning van de tekst. We kunnen ook samen praten over wat u is opgevallen. Misschien heeft u vragen verzameld, of maakt u zich zorgen.

De ToP-therapeut helpt om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en daarvoor door te verwijzen naar andere hulpverleners zoals een pre-logopedist of een diëtist, of te overleggen met uw kinderarts.

Het ToP-programma wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering en valt buiten het eigen risico. Het programma bestaat uit 12 huisbezoeken gedurende het eerste jaar na thuiskomst.