Stage lopen bij FYSIO plus?

Wij bieden jaarlijks meerdere stageplekken aan studenten fysiotherapie van hogeschool Zuyd en Fontys hogeschool. Incidenteel kan er ook een fysiotherapeut van een andere opleiding bij ons actief zijn.

Deze fysiotherapeuten in opleiding staan altijd onder supervisie van een stagebegeleider.

Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire fysiotherapie bij uw behandeling dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut of het secretariaat.

Daarnaast is FYSIO plus erkend leerbedrijf voor MBO studenten.

Studenten bewegingsagogiek en sport en bewegen verrichten ondersteunende werkzaamheden tijdens sport- en oefentherapeutische behandelingen.

Studenten administratieve functies ondersteunen onze secretaresses bij alle voorkomende front- en back-office-werkzaamheden.

Lees meer vacatures