fysio Maasbracht, fysiotherapie maasbracht, fysiotherapeut maasbracht, fysio roermond, fysiotherapie roermond, fysiotherapeut roermond, fysio echt, fysiotherapie echt, fysiotherapeut echt, fysio pijn, fysiotherapie pijn, fysiotherapeut pijn, maasbracht pijn, roermond pijn, echt pijn, fysio lichaam, fysiotherapie lichaam, fysiotherapeut lichaam, maasbracht lichaam, roermond lichaam, echt lichaam

Wat is de functie van pijn?

Wat is de functie van pijn?

Pijn is een van de meest complexe onderwerpen in de medische wereld. Hoewel pijn een negatief gevoel afgeeft, blijkt dit toch een positief signaal van ons lichaam te zijn. Pijn waarschuwt ons zodra er iets mis is of wanneer er gevaar dreigt. En wist u ook dat er verschillende soorten pijn zijn? Zodra pijn lang blijft aanhouden, heeft dit vaak met meer factoren te maken dan met alleen een beschadiging. En wat is dan de beste oplossing om hiermee om te gaan? In dit artikel leest u hier meer over.

Pijn is een intern alarmsysteem

Pijn is een noodzakelijke reactie van het lichaam. Het is een alarmsysteem in ons lichaam dat ons helpt te overleven. Door het alarm af te laten gaan, wil ons lichaam ons tot actie aansporen. Zodra uw hand dichtbij vuur komt zal, uw lichaam hierop reageren door de pijn steeds intensiever te maken naarmate u dichterbij komt. Trekt u uw hand weg? Dan zal de pijn ook verdwijnen. Het alarmsysteem in uw lichaam gaat af en probeert u te beschermen. Hetzelfde geldt voor een verstuikte enkel. In het begin zou het alarmsysteem ons aangeven niet te veel te lopen, maar naarmate van tijd wordt de pijn minder en kunnen we weer aan de slag. Zodra wij iets dreigends meemaken, zoals een sterfgeval in de familie, ingrijpende ziekte of langdurige stress, komt ons lichaam in een staat van alertheid te staan. Wij zijn op dat moment gevoeliger voor prikkels. Onze zenuwen geven die prikkels steeds harder door. Bewegingen of aanrakingen die u normaal niet voelt zijn nu vervelend of zelfs pijnlijk.

Hoe is de pijn in ons lichaam opgebouwd?

Pijn is onderdeel van ons sensorisch systeem dat ons continu op de hoogte houdt van veranderingen die in ons lichaam plaatsvinden. Het is een complex systeem dat ons waarschuwt zodra er gevaar dreigt. Een defect alarmsysteem zou ernstige gevolgen hebben zoals het verlies van ledematen, blessures of zelfs een vroegtijdige dood. Dankzij de pijn uit ons verleden kunnen wij inschatten of we iets gevaarlijks ondernemen. We kunnen soort van in de toekomst kijken om veilig te blijven zitten.

Iedereen heeft miljoenen zenuwen verspreid door het lichaam. Deze zenuwen reageren op verschillende prikkels zoals druk en temperatuursveranderingen. Op het moment dat onze zenuwen meer activiteit opmerken dan gewenst, wordt er een elektrisch signaal naar ons ruggenmerg gestuurd. Dit dient als waarschuwing voor ons lichaam. Ons ruggenmerg ontvangt deze signalen en controleert of deze signalen heftig genoeg zijn om een alarmsignaal aan ons brein door te geven. Het brein ontvangt dan het alarmsignaal en vraagt zich direct af of de signalen echt gevaarlijk zijn. Is dit wel het geval? Dan zal ons brein zorgen voor veiligheid en het besluit nemen dat we in gevaar zijn.

Verschillende soorten pijn

Pijn is te onderscheiden in twee verschillende vormen namelijk: acute en chronische pijn. Beide vormen activeren het alarmsysteem in ons lichaam, maar op een totaal andere manier.

Acute pijn

Acute pijn is te vergelijken met een scherp afgesteld alarmsysteem in ons huis. Zodra dit systeem afgaat en er blijkt iets mis te zijn, is het terecht om de politie te bellen. Zo ontstaat acute pijn bij (dreigende) weefselschade. De pijn wordt door het brein als signaal naar de rest van uw lichaam gestuurd. Het Maria Ziekenhuis geeft aan dat pijnreceptoren in ons gehele lichaam zitten en het meteen waarnemen als er iets mis is. Dit wordt vervolgens naar uw ruggenmerg en verder naar de hersenen gestuurd. Zodra deze prikkel in de hersenen aankomt, ervaart u ook echt pijn. Deze pijnervaring gaat gepaard met emoties.

Chronische pijn

Chronische pijn zit net wat anders in elkaar dan acute pijn. In dit geval blijft het alarmsysteem in ons huis constant afgaan, terwijl het niet zichtbaar is wat er aan de hand is. Chronische pijn treft ongemerkt veel mensen. Het is lastig te zien of iemand met chronische pijn kampt, maar het kan een leven beheersen. 20% van de mensen heeft last van chronische pijn en zijn hierdoor ernstig belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. Dit is pijn dat langer dan drie maanden aanwezig is zonder duidelijke oorzaak. Kortom, in het geval van chronische pijn is pijn niet altijd een betrouwbaar signaal. Uit onderzoek is gebleken dat chronische pijn nog te weinig aandacht krijgt en vaak samenhangt met aandoeningen die passen bij ouder worden.

Neuropatische pijn

Dit is pijn dat veroorzaakt wordt door een beschadiging of ziekte aan het zenuwstelsel. Denk hierbij aan pijn door ruggenmergbeschadiging, pijn in de benen bij patiënten met suikerziekte, chronische pijn en fantoompijn. Niet-pijnlijke prikkels, zoals een gewone aanraking, worden ervaren als pijnlijk. In het geval van fantoompijn ligt de pijn in onze hersenen en kan de pijn blijven bestaan na genezing van een letsel. Zodra een ledemaat geamputeerd wordt is het mogelijk dat we voelen alsof het lichaamsdeel er nog is en de mogelijke pijn hiervan voelen. Neuropatische pijn wordt vaak omschreven als brandend, jeukend, messteken, tintelend of koud.

Het verlichten van de pijn

Pijn kan op verschillende manieren behandeld worden. Dit hangt ook af van het soort pijn dat u ervaart. Zo bestaan er medische interventies waarbij de arts zoekt naar het beste soort medicijn om uw pijn te bestrijden. Dit vereist wel veel tijd en geduld met regelmatige controle van de pijnscores.

Het is ook mogelijk om oefentherapie te ondergaan en om uw spieren weer terug op te bouwen. Door te blijven bewegen en het dagelijks te functioneren wordt uw conditie verbeterd en onderhouden. Dit gaat vaak gepaard met chronische pijnklachten. Mensen hebben vaak ook een angst om meer te bewegen, omdat ze denken dat dit juist verdere schade kan aanrichten.

Om chronische pijn te behandelen is het belangrijk om er eerst achter te komen hoe de pijn in uw lichaam werkt. Het helpt juist om meer kennis over pijn te hebben. Over het deel dat pijnsignalen verwerkt in de hersenen. In tegenstelling tot acute pijn dient er bij chronische pijn juist bewegen te worden om de grenzen te verleggen en ervoor te zorgen dat onze lichaamsweefsels een betere conditie krijgen.

Ervaart u chronische of acute pijn? Neem dan contact op met FYSIO plus

Chronische- of acute pijn kan uw dagelijkse activiteiten en de mensen om u heen behoorlijk hinderen. Ervaart u dit soort klachten? Samen met een fysiotherapeut is het mogelijk om het vertrouwen in uw eigen lichaam terug te winnen door samen haalbare beweegdoelen op te stellen. U kunt contact met ons opnemen via info@fysioplus.net of 0475 – 463284 om een afspraak in de plannen.

 

Lees meer berichten